[CCF] Fw: [TOEC] Re: NRAU-Baltic resultat - svar från LA9HW

Juha Rantanen oh6xx@sral.fi
Mon, 8 Jan 2001 09:53:12 +0200


Tässä LA9HW:n vastaus puutuviin lokeihin, voisiko joku referoida Suomeksi
kun tuo norjan kielen taito on aika heikko.

Juha OH6XX
----- Original Message -----
From: "Jan Almedal (by way of Lars Aronsson <sm3cvm@swipnet.se>)"
<janalme@online.no>
To: <toec@contesting.com>
Sent: Sunday, January 07, 2001 8:54 PM
Subject: [TOEC] Re: NRAU-Baltic resultat - svar från LA9HW


> Hej!
> Här kommer det svar jag fått från Jan, LA9HW.
>
> 73, Lars
>
>
> Hei Lars.
>
> Som du vet overtok jeg som Contest Manager sist vår, efter at fristen for
> loggene var gått ut. Alle logger er således sendt til LA4EU, og jeg har
> fått dem oversendt fra ham. Sammen med loggene fikk jeg oversendt en
> total-liste med 'claimed scores'. Denne listen, og de mottatte loggene
> stemte overens.
>
> Jeg har således hele tiden forholdt meg til de logger som jeg mottok, og
> har sjekket i henhold til det.
>
> Jeg har ikke hatt grunn for noen mistake til at logger skulle være 'kommet
> bort'. Dersom det nå viser seg at deltagere har sendt logg (og fått
> kvittering), og den ikke er med i resultatlisten, bør de kunne sende på
> nytt. Jeg vil i så fall avvente tilsvarende reaksjon fra deltagere i de
> øvrige land.
>
>
> Jeg beklager den oppståtte situasjon, og vil ta den opp til diskusjon i
> testkomiteen.
>
>
> 73 de
> Jan / LA9HW
>
>
>
>
> --
> TOEC on the Web:     http://www.qsl.net/toec/
> Submissions:       toec@contesting.com
> Administrative requests: toec-REQUEST@contesting.com
> Problems:         owner-toec@contesting.com


--
FAQ on WWW:        http://www.contesting.com/ccffaq.html
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com