[CCF] FT1000MP:ssä vikako?

Juha Rantanen oh6xx@sral.fi
Thu, 10 Jan 2002 13:42:26 +0200


Moro

Laition eilen FT1000MP:hen muutaman Inradin filsan sisälle ja niitä
testaillessani huomasin seuraavaa: Valitsin sekä main että sub-RX:lle saman
leveyisen filtterin ja vertailin signaalitasoja niillä. Huomasin että
main-RX:n signaalitasot olivat pari S-yksikköä matalammat kuin sub-RX:n.
Voihan olla että S-mittarit eivät ole kalibroituja keskenään mutta minusta
tuntui myös korvalla siltä että sub-RX:llä kuuli paremmin. Onko kukaan
huomannut kyseistä asiaa aikaisemmin? Onko main-RX:llä ja sub-RX:llä eri
välitaajuusvahvistimet, mikäli on voisiko ero johtua niiden erilaisista
vahvistuksísta?

Juha OH6XX


--
CCF on WWW:        http://www.qsl.net/ccf/
Submissions:       ccf@contesting.com
Administrative requests: ccf-REQUEST@contesting.com
Problems:         owner-ccf@contesting.com