[CCF] SAC soppa...

jukka.klemola@nokia.com jukka.klemola@nokia.com
Thu, 10 Oct 2002 00:39:07 +0300


Kommentit Tonin mailiin:
1. Ei ole selkeätä määräenemmistöä, muutosta ei voida
ehdottaa. Norja ajaa tätä asiaa ja keskustelu on alkamassa
kilpailumanagerien kesken.

2. ES LY YL maille voisi ehdottaa että tekevät ehdotuksen miten
osallistuvat lokien tarkastamiseen sekä muuhun järjestämiseen
ja ottaa sitten mukaan Skandinaviaan.
NRAU on ennakkotapaus jossa eivät ole ottaneet aktiivista järjestäjän
roolia vaikka osallistuvat kilpailuun.
Mitä olette yleisö mieltä, voisiko tällaisen ehdotuksen esittää
muille pohjoismaille?

3&4 SAC yleiskomitea asia voidaan ottaa SRAL esityslistalle jos
menee läpi tässä mailikeskustelussa.
Kyllä/ei ?

5. SAC WEB on ollut jo olemassa ruotsalaisten toimesta.
Halutaanko sille jatkumo .. 
Jos halutaan, pitäisi olla esittää malli ylläpitämisestä.
Äänestetään siitä sitten jos tämä menee läpi.
kyllä/ei ?

6. Reaaliaikainen tulosseuranta ei ole helppo asia.
Ennen sitä joka asemalle pitää tuoda internetti liittymä
tai vastaava yhteydenpitoväline.
Sen jälkeen ei voida valvoa netin spottien käyttämättömyyttä.
Ensimmäinen kysymys tällä tiellä on netin spottien käytön
salliminen.
Uskallanko edes kysyä mitä olette mieltä?
Kyllä/ei ?


..näemmä asiat tulevat nyt tälle foorumille melkein itsestään..
On mukava huomata että keskustelu lähtee pyörimään.

Kannattaa muistaa että mitä tahansa tällä foorumilla saadaan
aikaan ei saada läpi pohjoismaitten kesken.
Siellä managerien pitää olla yksimielisiä muutoksista.
Eli kaikkien pitää ensin suostua keskustelemaan asioista
enkä osaa vielä sanoa suostuuko kukaan keskustelemaan SRALn
kanssa.

GN+73,
Jukka

> -----Original Message-----
> From: ext Toni Lindén [mailto:oh2jte@luukku.com]
> Sent: 09 October, 2002 18:50
> To: ccf@contesting.com
> Subject: [CCF] SAC soppa...
> 
> 
> Terve kontestikansa!
> 
> Olen mielenkiinnolla seurannut hetkittäin ilmeisen kuumanakin 
> käyvää SAC keskustelua. Ilahduttavaa on ollut havaita että 
> keskusteluun ovat ottaneet osaa niin kontesterit jotka 
> tänäkin vuonna workkivat tuhansia yhteyksiä SAC:ssa ja 
> omakohtaisesti kokivat kontestin hienon tunnelman, kuin myös 
> kontesterit joiden kutsuja ei SAC:n tuloslistoilla ole 
> näkynyt moneen vuoteen...
> 
> Tein hieman vertailua EUHFC-kisan lokien tiimoilta. Niille 
> jotka eivät ole ko kisaa workkineet niin kerrottakoon jotta 
> kilpailu käydään elokuun lopulla. Kontestissa eurooppalaiset 
> workkivat toisiaan, kisa kestää 12 tuntia ja pitää sisällään 
> CW, SSB ja MIXED luokat (sis HP & LP).
> Tänä vuonna kisaan lähetettiin yhteensä 397 lokia, määrä ei 
> sisällä tarkistuslokeja eikä SWL lokeja koska ko lokien 
> kohdalla ei ollut mainintaa modesta. Lokit jakautuivat 
> seuraavanlaisesti:
> 
> CW: 207 lokia, eli 51%
> MIXED:115 lokia, eli 29%
> SSB: 75 lokia, eli 19%
> 
> Voidaan ilmeisesti olettaa että mahdollisen yhdistämisen 
> jälkeen myös SAC lokit noudattaisivat skandinaavien osalta 
> kutakuinkin samansuuntaista jakaumaa.
> 
> Mikä tästä sitten olisi seurauksena?
> Nykyisessä tilanteessa erittäin monelta skandinaavian 
> asemalta ajetaan sekä CW-, että SSB-osat. Jos CW ja SSB 
> kilpailu yhdistettäisiin, se rajatun suuruinen joukko joka 
> kontestissa kilpailee, hajaantuisi ympäri CW ja SSB alueita. 
> Ja tästä seuraisi se, että bandilla SAC:ta olisi vaikea edes 
> havaita. Ja jos kontestia on bandilla vaikea havaita miksi 
> vasta-asemat ympäri maailmaa edes tulisivat kilpailuun mukaan?
> 
> Mikä sitten ihmisen saa osallistumaan kontesteihin?
> Syitä on varmasti hyvinkin yksilöllisiä, mutta jonkinlaisena 
> yhdistävänä tekijänä voitanee pitää kilpailuviettiä ja niitä 
> tunnetiloja joita omien tavoitteiden saavuttaminen, tai 
> saavuttamatta jääminen, aiheuttaa. Jo nykyisellään voitosta 
> kilpailevien asemien määrä ei ole suuren suuri. Vielä jos 
> tämä joukko jaetaan kolmen eri moden mukaan niin jokaisella 
> on oma luokkansa ja kaikki voivat olla voittajia. Mutta 
> voittaminen ilman kilpailua ei kai voi olla kenenkään 
> tavoite, vai onko?
> 
> Ja mitä tulee samaan aikaan osuvaan RTTY-kontestiin: Vuonna 
> 2000 ko. kontestiin osallistui 8 OH-asemaa, kun niitä samaan 
> aikaan olleeseen SAC:n SSB-osaan osallistui 44. Ja mitä 
> vasta-asemiin tulee vuoden 2000 SAC:n SSB-osaan lokinsa 
> lähetti 405 asemaa (joista 290 ei skandinaavia) kun samaan 
> aikaan järjestettyyn RTTY-maailmanmestaruuskilpailuun lokinsa 
> lähetti 543 asemaa, eli vain 138 asemaa enemmän...
> 
> Voiko joku perustella miksi SAC:n CW ja SSB osat pitäisi 
> yhdistää, mielestäni se että tuntuu kivalta ei voi olla syy.
> 
> Lopuksi omat kannanottoni keskusteluun:
> 
> 1) Säilytetään SAC:n ajankohdat ja säännöt juuri niin kuin ne 
> nyt ovat pl kohta 2. 
> 
> 2) Tutkitaan mahdollisuutta ottaa Baltain maat mukaan 
> kilpailuun, jolloin saadaan useammissa luokissa kovempi 
> kilpailu sekä vasta-asemille enemmän workittavaa.
> 
> 3) Luovutaan kiertävästä järjestysvuorosta ja
> 
> 4) Perustetaan ns. SAC Committee joka vastaa lokien 
> tarkistuksesta, tiedotuksesta yms joka vuosi. Ko. 
> organisaatioon edustus kaikista Pohjoismaista.
> 
> 5) Perustetaan viralliset SAC kotisivut
> 
> 6) Lanseerataan maailmalle ensimmäisenä kilpailuna 
> reaaliaikainen tulosseuranta, WRTC-tyylisesti
> 
> 73 de Toni OH2JTE
> 
> PS. Laskemissa käytetyt asemamäärät ovat lokinsa lähettäneitä 
> asemia, vertailut osallistujien kesken yms on tehty pääosin 
> vuoden 2000 perustella sillä tämän vuoden tulokset olivat 
> molempien kontestien osalta saatavilla internetistä.
> 
> -.-. --.-  -.. .  --- .... ..--- .--- - .
> Name:
> Toni Lindén, OH2JTE
> 
> Adr:
> Ohratie 16E218
> FIN 01370 Vantaa
> Finland
> 
> Phone:
> +358505867161
> 
> E-mail:
> oh2jte@sral.fi
> .-.-.
> 
> ............................................................
> Maksuton sähköposti aina käytössä http://luukku.com      
>         
> Kuukausimaksuton MTV3 Internet-liittymä www.mtv3.fi/liittyma
> 
> _______________________________________________
> CCF mailing list
> CCF@contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf
>