[CCF] Fw: [TOEC] Re: SAC uppe på NRAU-mötet i augusti

Marko Holmavuo marko.holmavuo@dnainternet.net
Wed, 16 Oct 2002 20:51:20 +0300


----- Original Message -----
From: "Jan Erik Holm" <sm2ekm@telia.com>
To: <toec@contesting.com>
Sent: Wednesday, October 16, 2002 7:31 PM
Subject: [TOEC] Re: SAC uppe på NRAU-mötet i augusti


> Har sett att man diskuterat nått på CCF reflektorn och nu
> mot slutet även haft en omröstning, tyvärr fattar jag ingenting
> och ser gärna att någon informerar oss.
> Skulle uppskatta om någon  2 språkig OH gubbe möjligtvis
> kunde berätta vad som avhandlats på CCF reflektorn gällande
> SAC testen.
>
> 73 Janne EKM
> ------------------------------------------------------------------
>
> SM5AJV wrote:
>
> >Hej!
> >(cc: SM7NDX, SM5KUX)
> >
> >Enligt uppgifter skall SAC ha diskuterats på
> >det senaste NRAU-mötet i augusti. Bland annat
> >att SRAL skall utarbete ett förslag till
> >förändringar till nästa möte. Just nu pågår
> >en omröstning om olika SAC-förslag på finska
> >reflektorn.
> >
> >Har någon tillgång till ytterligare detaljer?
> >Hur får man tag på ett mötesprotokoll?
> >
> >73 de Ingemar
> >
> >
>
>
> _______________________________________________
> TOEC mailing list
> TOEC@contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/toec