[CCF] Fw: [TOEC] SSA-enkätpå CCF-reflektorn

Marko Holmavuo marko.holmavuo@dnainternet.net
Thu, 17 Oct 2002 07:02:48 +0300


----- Original Message -----
From: "Jan-Eric Rehn - SM3CER - 7S3A" <jan-eric.rehn@telia.com>
To: "TOEC" <toec@contesting.com>
Sent: Thursday, October 17, 2002 5:26 AM
Subject: [TOEC] SSA-enkätpå CCF-reflektorn


>
> Hej!
>
> SAC-enkät i Finland på CCF-reflektorn
> (CCF = Contest Club Finland)
>
> Jag har fått hjälp av Markku, SM3LDP med översättning
> från finska och följande frågor håller man just nu på
> att svara på (Jag har försökt "försvenska" frågorna
> så gott jag kunnat):
>
> - - - - - - - - - -
> 1. Ska 160 m inkluderas?
>
> 2. Ska straffpoängen för omärkta dupes tas bort?
>
> 3. Ska straffpoäng ges för felaktiga QSO?
>
> 4. Ska DX-Cluster få användas även av Single Op.?
>
> 5. Ska Cabrillo vara logstandard för SAC?
>
> 6. Ska loggarna vara "öppna" för alla att titta på?
>
> 7. Skandinaver ska få köra andra skandinaver - mult. enligt DXCC?
>
> 8. Om JA enl. punkt 7 ska QSO med eget land ge 0 eller 1 poäng?
>    (QSO med övriga skandinaviska länder föreslås ge 1 poäng/QSO)
>
> 9. Ska det vara tillåtet att ha QSO med stationer som inte
>    deltar i SAC?
> - - - - - - - - - -
>
> Vi kan väl besvara frågorna även på TOEC-reflektorn, så får
> dom ett underlag för diskussion i SAC Contest Committee även
> från SM!?
>
> Vi kan väl svara öppet på frågorna!?
>
> Sedan såg ni kanske att man på NRAU-mötet på Island i augusti
> fått ett förslag från SRAL Contest Manager att ha bara en
> SAC-weekend med en mixed CW/SSB-test. Diskuterades också att
> flytta SSB-delen till ett annat veckoslut. Detta beroende på
> att SSB-delen kolliderar med "CQ/RJ World-Wide RTTY DX Contest"
> som alltid går SISTA helgen i september. SAC:s SSB-del går
> alltid 4:e helgen i september. Vissa år kan det vara två skilda
> helger (t ex 2001), men oftast blir det samma helg.
>
> Personligen tycker jag ju inte att de två tävlingarna kolliderar.
> Det är två helt skilda trafiksätt, som inte stör varandra
> speciellt mycket (undantag 40 m). Vad som egentligen kolliderar
> är intresset från ett mycket litet antal contesters som inte
> riktigt vet vilken test dom ska välja att köra just den helgen.
> Dom kan ju köra båda - SAC är ju bara 24 timmar och CQ/RJ RTTY
> är 48 timmar, så det finns 24 timmar kvar att köra RTTY på... :-)
> Skämt åsido - det är synd att behöva bli undanskuffade av en
> annan tävling som kommit dit långt efter att SAC startade för
> 44 år sedan.
>
> Så vi tar tre frågor till när vi ändå är igång:
>
> - - - - - - - - - -
> 10. Ska SAC gå bara en helg (3:e helgen i september) mixed CW/SSB?
>
> 11. Ska SSB-delen i SAC flyttas till en annan helg?
>
> 12. Om JA på 11 - har du ett förslag på vilken helg?
> - - - - - - - - - -
>
> Jag kan göra en sammanställning av svaren efter någon vecka.
> Om någon absolut inte vill ge sina svar offentligt på reflektorn
> får han/hon gärna skicka ett mail till mig, så kommer även ett
> sådant svar med i sammanställningen. Jag kommer bara att
> redovisa antal JA eller NEJ för varje fråga (0 eller 1 på punkt
> 8 och veckoslut på punkt 12).
>
> Jag har några ytterligare kommentarer:
>
> Punkt 2 och 5:
> Om punkt 5 besvaras med JA, så bör också punkt 2 besvaras med JA.
> Om Cabrillo blir officiell logstandard för SAC, vilket är mycket
> troligt, så finns ingen anledning kvar att bestraffas för omärkta
> dupes. Det går nämligen inte att märka ett QSO som dupe i en
> Cabrillolog. Däremot tar rättningsprogrammet hand om alla dupes
> och ger dom rätt status.
>
> Punkt 3:
> Vi har inte straffpoäng idag i SAC:s regler för felaktiga QSO,
> så varför införa det nu? Varför ska man bestraffas för att vara
> med i SAC? Det är väl straff nog om man kör ett felaktigt QSO
> att poäng och multiplier tas bort! Nej, man ska väl premieras
> för att man deltar!!!
>
> Punkt 6:
> Här fick jag en svårtolkad översättning av Markku som löd:
> "Favorisering av öppen elektronik logg". Jag är inte riktigt
> säker på att min "försvenskning" är riktig på den här punkten.
>
> Punkt 4 och 9:
> Dom här frågorna dras alltid upp av finnarna, så fort man ska
> diskutera regeländringar. Två helt befängda frågor enligt min
> uppfattning! Endera är man Single Operator eller också inte!
> Om man använder DX-Cluster är man definitivt inte "Single".
>
> Samma sak med att köra en station som inte deltar i testen.
> Varför det? Han är ju inte med i testen! Om man då kör t ex
> en DXpedition och får sina 59 eller 599 men inte ett serienr
> och själv lägger dit 001, då har man ju fuskat. Man har ju
> inte tagit emot ett testmeddelande som i SAC består av RS/RST
> plus ett serienummer som STARTAR på 001. Reglerna säger just
> nu: "The minimum content of a valid contest QSO is correct
> callsign and correct contest exchanges". Man motsäger sig
> själv om man då ska tillåta QSO:n från sådana som inte deltar
> i testen.
>
> 73 de Janne
>
> ----------------------------------------------------
> Jan-Eric Rehn - SM3CER - Contest call: 7S3A
> E-mail: sm3cer@contesting.com - ICQ: 11074897
> SM3CER Contest Service: http://www.sk3bg.se/contest/
> SK3BG Web Site: http://www.sk3bg.se/
> Also QRV in MS or MM from: SI9AM - SK3IK - SL3ZV
> K6U at WRTC-96 / Referee at WRTC-2000 and WRTC-2002
> ----------------------------------------------------
>
>
> _______________________________________________
> TOEC mailing list
> TOEC@contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/toec