[CCF] RE: [CCF] Fw: [TOEC] SSA-enkätpå CCF-r eflektorn

jukka.klemola@nokia.com jukka.klemola@nokia.com
Thu, 17 Oct 2002 08:47:06 +0300


Eli Jan, SM3CER alkaa keskustelemaan
TOEC reflektorilla oikeista asioista.

Hän on lupautunut hoitamaan SAC 2003
webin ja tekee nytkin EDR:lle aika paljon
asioita.

73,
Jukka

> -----Original Message-----
> From: ext Marko Holmavuo [mailto:marko.holmavuo@dnainternet.net]
> Sent: 17 October, 2002 07:03
> To: CCF
> Subject: [CCF] Fw: [TOEC] SSA-enkätpå CCF-reflektorn
> 
> 
> 
> ----- Original Message -----
> From: "Jan-Eric Rehn - SM3CER - 7S3A" <jan-eric.rehn@telia.com>
> To: "TOEC" <toec@contesting.com>
> Sent: Thursday, October 17, 2002 5:26 AM
> Subject: [TOEC] SSA-enkätpå CCF-reflektorn
> 
> 
> >
> > Hej!
> >
> > SAC-enkät i Finland på CCF-reflektorn
> > (CCF = Contest Club Finland)
> >
> > Jag har fått hjälp av Markku, SM3LDP med översättning
> > från finska och följande frågor håller man just nu på
> > att svara på (Jag har försökt "försvenska" frågorna
> > så gott jag kunnat):
> >
> > - - - - - - - - - -
> > 1. Ska 160 m inkluderas?
> >
> > 2. Ska straffpoängen för omärkta dupes tas bort?
> >
> > 3. Ska straffpoäng ges för felaktiga QSO?
> >
> > 4. Ska DX-Cluster få användas även av Single Op.?
> >
> > 5. Ska Cabrillo vara logstandard för SAC?
> >
> > 6. Ska loggarna vara "öppna" för alla att titta på?
> >
> > 7. Skandinaver ska få köra andra skandinaver - mult. enligt DXCC?
> >
> > 8. Om JA enl. punkt 7 ska QSO med eget land ge 0 eller 1 poäng?
> >    (QSO med övriga skandinaviska länder föreslås ge 1 poäng/QSO)
> >
> > 9. Ska det vara tillåtet att ha QSO med stationer som inte
> >    deltar i SAC?
> > - - - - - - - - - -
> >
> > Vi kan väl besvara frågorna även på TOEC-reflektorn, så får
> > dom ett underlag för diskussion i SAC Contest Committee även
> > från SM!?
> >
> > Vi kan väl svara öppet på frågorna!?
> >
> > Sedan såg ni kanske att man på NRAU-mötet på Island i augusti
> > fått ett förslag från SRAL Contest Manager att ha bara en
> > SAC-weekend med en mixed CW/SSB-test. Diskuterades också att
> > flytta SSB-delen till ett annat veckoslut. Detta beroende på
> > att SSB-delen kolliderar med "CQ/RJ World-Wide RTTY DX Contest"
> > som alltid går SISTA helgen i september. SAC:s SSB-del går
> > alltid 4:e helgen i september. Vissa år kan det vara två skilda
> > helger (t ex 2001), men oftast blir det samma helg.
> >
> > Personligen tycker jag ju inte att de två tävlingarna kolliderar.
> > Det är två helt skilda trafiksätt, som inte stör varandra
> > speciellt mycket (undantag 40 m). Vad som egentligen kolliderar
> > är intresset från ett mycket litet antal contesters som inte
> > riktigt vet vilken test dom ska välja att köra just den helgen.
> > Dom kan ju köra båda - SAC är ju bara 24 timmar och CQ/RJ RTTY
> > är 48 timmar, så det finns 24 timmar kvar att köra RTTY på... :-)
> > Skämt åsido - det är synd att behöva bli undanskuffade av en
> > annan tävling som kommit dit långt efter att SAC startade för
> > 44 år sedan.
> >
> > Så vi tar tre frågor till när vi ändå är igång:
> >
> > - - - - - - - - - -
> > 10. Ska SAC gå bara en helg (3:e helgen i september) mixed CW/SSB?
> >
> > 11. Ska SSB-delen i SAC flyttas till en annan helg?
> >
> > 12. Om JA på 11 - har du ett förslag på vilken helg?
> > - - - - - - - - - -
> >
> > Jag kan göra en sammanställning av svaren efter någon vecka.
> > Om någon absolut inte vill ge sina svar offentligt på reflektorn
> > får han/hon gärna skicka ett mail till mig, så kommer även ett
> > sådant svar med i sammanställningen. Jag kommer bara att
> > redovisa antal JA eller NEJ för varje fråga (0 eller 1 på punkt
> > 8 och veckoslut på punkt 12).
> >
> > Jag har några ytterligare kommentarer:
> >
> > Punkt 2 och 5:
> > Om punkt 5 besvaras med JA, så bör också punkt 2 besvaras med JA.
> > Om Cabrillo blir officiell logstandard för SAC, vilket är mycket
> > troligt, så finns ingen anledning kvar att bestraffas för omärkta
> > dupes. Det går nämligen inte att märka ett QSO som dupe i en
> > Cabrillolog. Däremot tar rättningsprogrammet hand om alla dupes
> > och ger dom rätt status.
> >
> > Punkt 3:
> > Vi har inte straffpoäng idag i SAC:s regler för felaktiga QSO,
> > så varför införa det nu? Varför ska man bestraffas för att vara
> > med i SAC? Det är väl straff nog om man kör ett felaktigt QSO
> > att poäng och multiplier tas bort! Nej, man ska väl premieras
> > för att man deltar!!!
> >
> > Punkt 6:
> > Här fick jag en svårtolkad översättning av Markku som löd:
> > "Favorisering av öppen elektronik logg". Jag är inte riktigt
> > säker på att min "försvenskning" är riktig på den här punkten.
> >
> > Punkt 4 och 9:
> > Dom här frågorna dras alltid upp av finnarna, så fort man ska
> > diskutera regeländringar. Två helt befängda frågor enligt min
> > uppfattning! Endera är man Single Operator eller också inte!
> > Om man använder DX-Cluster är man definitivt inte "Single".
> >
> > Samma sak med att köra en station som inte deltar i testen.
> > Varför det? Han är ju inte med i testen! Om man då kör t ex
> > en DXpedition och får sina 59 eller 599 men inte ett serienr
> > och själv lägger dit 001, då har man ju fuskat. Man har ju
> > inte tagit emot ett testmeddelande som i SAC består av RS/RST
> > plus ett serienummer som STARTAR på 001. Reglerna säger just
> > nu: "The minimum content of a valid contest QSO is correct
> > callsign and correct contest exchanges". Man motsäger sig
> > själv om man då ska tillåta QSO:n från sådana som inte deltar
> > i testen.
> >
> > 73 de Janne
> >
> > ----------------------------------------------------
> > Jan-Eric Rehn - SM3CER - Contest call: 7S3A
> > E-mail: sm3cer@contesting.com - ICQ: 11074897
> > SM3CER Contest Service: http://www.sk3bg.se/contest/
> > SK3BG Web Site: http://www.sk3bg.se/
> > Also QRV in MS or MM from: SI9AM - SK3IK - SL3ZV
> > K6U at WRTC-96 / Referee at WRTC-2000 and WRTC-2002
> > ----------------------------------------------------
> >
> >
> > _______________________________________________
> > TOEC mailing list
> > TOEC@contesting.com
> > http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/toec
> 
> 
> _______________________________________________
> CCF mailing list
> CCF@contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf
>