[CCF] Yksi vuosikokousraportti

OH3UU oh3uu at welho.com
Tue Apr 1 05:05:53 EST 2003


Moro

Olin SRAL:in kevätkokouksen jälkeen viikon poissa hamiympyröistä. Kun
palasin bandille minulta alettiin tivata ”mitä siellä vuosikokouksessa
oikein tapahtui, olithan sinäkin siellä”.

Yritin omalta osaltani valottaa kokoustapahtumia bandilla. Sitten alkoi
puhelin soida ja loppupäivä menikin puhelinraportteihin.

Pähkinänkuoressa vuosikokous eväsi hallitukselta vastuuvapauden ja päätti
asettaa selvitysmiehen tutkimaan SRAL:in asioita tilintarkastajien
huomioiden pohjalta. Raportin toivottiin valmistuvan kesäkuun loppuun
mennessä.

Ymmärrän, että tämä ei vielä paljoa kerro siitä, mitä Hämeenlinnassa
tapahtui. Kyselyt ja eräät mielestäni vastuuttomat nimimerkkikirjoittelut
näillä foorumeilla antavat aiheen tarkastella tapahtunutta hieman tarkemmin.
Hämmentävää on se, että osa ”syyllisiksi tuomituistakin” kirjoittelevat
satuja ja lietsovat salaliittoteorioita. Eivätkö he ymmärrä vastuutaan vai
onko ainoa tarkoitus kääntää huomio pois vuosikokouksen päätöksistä. Tuntuu
kuin rattijuopon paljastaneet syyllistettäisiin, eikä rattijuoppoa.

Yritän tässä omalta osaltani kelata sitä, mistä vuosikokouksessa
keskusteltiin. Korostan sitä, että tämä on luonnollisesti minun
subjektiivinen näkemykseni tapahtumista, jotka johtivat vuosikokouksen lähes
kaottiseen tilaan.

Puheenjohtaja OH2BU avasi kokouksen ja puheenvuorossaan korosti sitä, että
kun hän uudestaan otti SRAL.n puheenjohtajuuden, niin SRAL oli
käytännöllisesti katsoen konkursissa. Nyt parannusta oli tapahtunut,
varsinkin SRAT:in osalta. Myöhemmin hän joutui täsmentämään, että parannus
tulee vasta näkyviin vuoden 2003 tileissä. Edelleen puheenjohtaja
puheenvuorossaan pyysi anteeksi tapahtumaa, jossa hän oli pyytänyt
kirjapainoa retusoimaan RA:n valokuvaa siten, että lukijalle tulisi
sellainen käsitys, että SRAL:in isännöimä NRAU kokous olisi pidettu
Porvoossa, kun kokous oli tosiasiassa pidetty Islannissa. Tämä oli hänen
mielestään ”huono pila” jota hän nyt siis pyysi anteeksi.

Seuraavaksi liiton toiminnanjohtaja OH2BR antoi raportin siitä, mistä hänen
näkemyksensä mukaan tilintarkastajien viittaus hallinnon sekava tila johtui.
Raportissa kuultiin karmeita esimerkkejä siitä, kuinka liittoa on hallittu
mielivallalla ja manipulaatioilla. Raportti oli pitkä ja seikkaperäinen,
eikä se jättänyt kokousyleisöä kylmäksi. Kaaoksen merkit alkoivat näkyä.

Toiminnanjohtajan raporttia tuki OH2HK:n puheenvuoro, jossa hän kertoi
kuinka häntä liiton historiikkikirjoittajana oli kohdeltu. Hänelle oli
annettu henkilökohtainen kielto tutustua liiton kymmentä vuotta nuorempiin
asiakirjoihin. Samassa päätöksessä mainittiin, että pyynnöstä nämä häneltä
evätyt asiakirjat olivat avoinna kaikille muille halukkaille.

Sitten keskusteltiin liiton toimihenkilöiden suuresta vaihtuvuudesta viime
vuosina. Puheenjohtaja OH2BU esitti Power Point Shown siitä, miten hän oli
tiedustellut puhelimitse eronneiden motiiveja.

Tämä esitys aiheutti melkoista keskustelua, koska samat kyseiset henkilöt
olivat antaneet aivan erilaisia vastauksia muille kokouksessa oleville
henkilöille.

Toimintakertomuksen kohdassa Hallituksen kyselytunti, OH2IW kysyi
pelisääntöjä hallitukselle kirjallisesti esittyihin kysymyksiin. Hän oli
jättänyt kysymyksensä viime syksynä ja perännyt vastausta sen jälkeen
useampaankin kertaan, ilman tulosta. Tässä kohtaa hallitus teki selväksi
voimattomuutensa, koska puheenjohtaja oli luvannut hoitaa asian.

OH6LI kyseli tilinpäätösasiakirjojen pohjalta, että oliko SRAL lainannut
tilivuonna rahaa ulkopuolisille ja millä ehdoilla tämä laina olisi annettu.
Puheenjohtaja ei muistanut mitä kyseinen tilimerkintä tarkoitti, eikä täten
myöskään voinut kieltää, etteikö rahaa olisi lainattu.

Hallitukselta kysyttiin myös kuinka viime vuonna perityt 2003 jäsenmaksut
oli tiliöity ja olisiko rahat myös jo käytetty viime vuonna. Myöskään tähän
kysymykseen ei hallitus osannut vastata.

Ainoastaan liiton taloudenhoitaja olisi kuulemma osannut vastata
kysymyksiin. Valitettavasti taloudenhoitaja ei ollut saapunut kokoukseen,
tämä lisäsi hämminkiä. Kokouksen oli vaikea sulattaa hallituksen
tietätämättömyyttä, olihan puheenjohta aiemmin ollut vuosikaudet liiton
taloudenhoitaja ja varapuheenjohta OH3YI kertoi kokoukselle tarkistaneensa
viime vuonna yli sadan yrityksen tilit. Kokousväki kuumeni. Oli
käsittämätöntä kuinka vähän näitä tilimiehiä kiinnosti SRAL:in omat tilit.

Kohdassa vastuuvapuden myöntäminen hallitukselle kokous vaati hallituksen
poistamista salista. Kokouskeskustelu kuumeni, niin että kokouksen
puheenjohtajalla ei ollut muuta mahdollisuutta kuin rajoittaa puheenvuoroja.
Tämä aikaan sai huutoja ”sitten vaihdetaan puheenjohtajaa”.

Tässä vaiheessa kokouksen puheenjohta totesi, että ”vaihdetaan sitten” ja
alkoi irroittaa mikrofonia takinliepeestä. Onneksi hän kuitenkin malttoi
mielensä ja kokous jatkui.

Keskustelu, jos sitä nyt enää keskusteluksi haluaa kutsua, jatkui.

Pääsin minäkin Pile Up:ista läpi ja ehdotin vastuuvapauden myöntämistä
hallitukselle, niin kuin tilintarkastajat olivat ehdottaneet. Lisäksi
ehdotin selvitysmiehen asettamista tutkimaan SRAL:in asioita siinä
laajuudessa kun tilintarkastuskertomus antoi aihetta. Esitykseni sai melko
laajaa kannatusta. Kokousyleisö oli kuitenkin niin tuohtunut esiintulleista
seikoista, että tehtiin myös vastaehdotus, joka myös sisälsi selvitysmiehen,
mutta että hallitukselle ei annettaisi vastuuvapautta. Tämä jyrkempi ehdotus
voitti vaalit äänin 47 vastaan 26. Merkillepantavaa on se, että kukaan
kokouksessa ei ehdottanut pelkkää vastuuvapauden myöntämistä.


Tässä siis minun muistikuvani kokouksesta. Valitettavasti en pysty
kuvailemaan kokouksen ilmapiiriä, se oli jotain, mitä en ole missään SRAL:in
kokouksessa 40 vuoden aikana kokenut.

Kunnioittakaamme jäsenistön päätöstä ja tukekaamme jokainen osaltamme
selvitysmiehen työtä. Antakaamme hänelle, hallitukselle ja toimistolle
työrauha.

Välttäkäämme provosoivia toimenpiteitä, niin me jäsenet, kuin SRAL:in
toimihenkilötkin.

OH3UU,  RistoMore information about the CCF mailing list