[CCF]vielä kerran.. KSSainion kilpailun säännöt .. alkaako olla kohillaan ?

jukka.klemola at nokia.com jukka.klemola at nokia.com
Tue Apr 29 03:21:34 EDT 2003


K.S.SAINIO 2003

AIKA/MODE:	Lauantaina 17.5.2003 CW 0700-0900 UTC, SSB 1000-1200 UTC.

ALUEET:		CW = 3510 - 3550 ja 7010 - 7040.  SSB = 3650 - 3750 ja 7040 - 7090 kHz
		Yli 100 W:lla operoivia pyydetään välttämään CQ:n kutsumista taajuusalueella 3510 - 3520 ja 3650 - 3665 kHz.
 		
JAKSOT:	Kilpailussa on 2 jaksoa. Pituus on 60min alkaean  tasatunnista. Aseman saa työskennellä kerran kummallakin
jaksolla per bandi eli yhteensä neljä kertaa.

SARJAT: 		Sekä CW:llä että SSB:llä seuraavat luokat: Yleisluokka, Yleisluokka, max. 100W, Perusluokka, Kerholuokka.
				Kerholuokkaan osallistutaan kerhon tunnuksella. Kerholuokkaan osallistujalla voi olla asema sekä 3.5 että 7MHz alueille,
				mutta myös yhden lähettimen ja yhden työskentelijän kerhoasema voi osallistua kerholuokkaan.
				Yhden työskentelijän kerhoasema voi osallistua kerhoasemaluokan sijasta esimerkiksi perusluokkaan tai yleisluokkaan riipuen työskennelleen operaattorin ilmoituksesta.
				Multi/Multi-osallistujilla luokassa saa olla yksi lähetin kummallakin aaltoalueella. Operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu. 
				M/M-asemien tulee sijaita samassa QTH:ssa (=samassa osoitteessa), esim. kerhotilat.
				Mikäli osallistuja ei ole ilmoittanut kilpailusarjaansa, sijoitetaan nämä lokit automaattisesti tarkastuslokeiksi.

HAASTE TEAM	Yksilöluokkien kilpailijoita rohkaistaan muodostamaan kilpailukohtaisia kolmen aseman "Haaste Team" -joukkueita. 
Joukkueen tulos on single op. asemien yhteenlaskettu tulos.  Joukkueen ilmoittautuminen tapahtuu puoli tuntia ennen CW-kisan alkua 0630 UTC, taajuudella 3666kHz, jossa kilpailun järjestäjän edustaja kerää joukkueiden kokoonpanot. 

SANOMAT:	RS(T) + kuntanumero + viisikirjaiminen kiertosana. Esim. 599 901 KILPA
		Kiertosana keksitään ensimmäiseen yhteyteen itse, jonka jälkeen vastaanotettu kiertosana lähetetään eteenpäin 
		seuraavassa yhteydessä. Puuttuva tai vaillinainen kiertosana korvataan edellisellä täydellisesti vastaanotetulla 
		kiertosanalla.

PISTEET:	Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 pistettä. Jos vastaanotetussa sanomassa on virhe, niin yhteyden arvo on 5 pistettä vastaanottajalle. Virhe kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Yhteydestä vasta-asemaan, joka ei ole lähettänyt lokiaan tarkastettavaksi saa
		5 pistettä edellytyksellä, että kyseenä oleva asema löytyy vähintään kymmenestä tarkastukseen saapuneesta lokista.

HYVITYKSET:	Hyvitysperuste on kuntanumeron ensimmäinen numero (0 - 9). Jokaisesta ensimmäisestä työskennellystä hyvitysyhteydestä saa 40 hyvityspistettä. Maksimi hyvitykset ovat 10+10/80m + 10+10/40m. Hyvitykset lasketaan kummaltakin jaksolta ja kummaltakin taajuusalueelta. Asema jolta ei ole saapunut lokia kelpaa hyvitykseksi jos tämän kutsu esiintyy ko. taajuusalueella vähintään 10:ssä tarkastukseen saapuneessa lokissa.

PALKINNOT: 	Kunkin luokan parhaat palkitaan pokaalilla. SWL luokan parhaille plakaatti. 
Haaste Team -kisan palkintona on CCF-Challenge Trophy kaikille kolmelle joukkueen jäsenelle.
Lisäksi lokinsa lähettäneiden kesken arvotaan perinteinen CQ lehden vuosikerta. jonka maksaa SRAL 

LOKIT: 	Sähköpostilla lokit lähetetään viimeistään 7.6.2002 osoitteeseen oh6li at sral.fi <mailto:oh6li at sral.fi>. Vastaan jokaiselle lokin lähettäneelle että loki on saapunut perille. Liitetiedostot ovat mielellään .cbr tai .txt tyyppiä. Muut lajit kannattaa lähettää pakattuina .zip tiedostoina. Korput/lerput osoitteella Jukka Klemola, Aarontie 5, 31400 SOMERO.
Tarkistuslokina käytettävien paperilokien tulee olla SRAL:in yleisellä kilpaloki-formaatilla tehtyjä.

YLEISTÄ:	SRAL kilpailuohjaaja ei työskentele kilpailussa koska on järjestäjä ja lokien tarkastaja. Sen sijaan hän tarkkailee eri signaaleja läpi kilpailun tehden havaintoja ja raportoinee poikkeamista RA7/2003 kilpailupalstalla.
	Osallistuja voidaan hylätä erityisestä epäurheilijamaisuudesta tai signaalin huomattavasta epäpuhtaudesta.
	 More information about the CCF mailing list