RE: [CCF] vielä kerran.. KSSainion kilpailun säännöt .. alkaako olla kohillaan ?

jukka.klemola at nokia.com jukka.klemola at nokia.com
Tue Apr 29 03:46:32 EDT 2003


Risto jaksoi vielä muistuttaa että virheellisestä yhteydestä
kumpikin osapuoli saa 5 pistettä.
Ei pelkästään vastaanottaja.
Virhe kutsussa mitätöi yhteyden kummaltakin.
Gn
73
jukka

> -----Original Message-----
> From: ext [mailto:jukka.klemola at nokia.com]
> Sent: 29 April, 2003 02:22
> To: ccf at contesting.com
> Subject: [CCF] vielä kerran.. KSSainion kilpailun säännöt .. alkaako
> olla kohillaan ?
> 
> 
> K.S.SAINIO 2003
> 
> AIKA/MODE:	Lauantaina 17.5.2003 CW 0700-0900 UTC, SSB 
> 1000-1200 UTC.
> 
> ALUEET:		CW = 3510 - 3550 ja 7010 - 7040.  SSB = 
> 3650 - 3750 ja 7040 - 7090 kHz
> 		Yli 100 W:lla operoivia pyydetään välttämään 
> CQ:n kutsumista taajuusalueella 3510 - 3520 ja 3650 - 3665 kHz.
>  		
> JAKSOT:	Kilpailussa on 2 jaksoa. Pituus on 60min 
> alkaean  tasatunnista. Aseman saa työskennellä kerran kummallakin
> jaksolla per bandi eli yhteensä neljä kertaa.
> 
> SARJAT: 		Sekä CW:llä että SSB:llä seuraavat 
> luokat: Yleisluokka, Yleisluokka, max. 100W, Perusluokka, Kerholuokka.
> 				Kerholuokkaan osallistutaan 
> kerhon tunnuksella. Kerholuokkaan osallistujalla voi olla 
> asema sekä 3.5 että 7MHz alueille,
> 				mutta myös yhden lähettimen ja 
> yhden työskentelijän kerhoasema voi osallistua kerholuokkaan.
> 				Yhden työskentelijän kerhoasema 
> voi osallistua kerhoasemaluokan sijasta esimerkiksi 
> perusluokkaan tai yleisluokkaan riipuen työskennelleen 
> operaattorin ilmoituksesta.
> 				Multi/Multi-osallistujilla 
> luokassa saa olla yksi lähetin kummallakin aaltoalueella. 
> Operaattoreiden määrää ei ole rajoitettu. 
> 				M/M-asemien tulee sijaita 
> samassa QTH:ssa (=samassa osoitteessa), esim. kerhotilat.
> 				Mikäli osallistuja ei ole 
> ilmoittanut kilpailusarjaansa, sijoitetaan nämä lokit 
> automaattisesti tarkastuslokeiksi.
> 
> HAASTE TEAM	Yksilöluokkien kilpailijoita rohkaistaan 
> muodostamaan kilpailukohtaisia kolmen aseman "Haaste Team" 
> -joukkueita. 
> Joukkueen tulos on single op. asemien yhteenlaskettu tulos.  
> Joukkueen ilmoittautuminen tapahtuu puoli tuntia ennen 
> CW-kisan alkua 0630 UTC, taajuudella 3666kHz, jossa kilpailun 
> järjestäjän edustaja kerää joukkueiden kokoonpanot. 
> 
> SANOMAT:	RS(T) + kuntanumero + viisikirjaiminen 
> kiertosana. Esim. 599 901 KILPA
> 		Kiertosana keksitään ensimmäiseen yhteyteen 
> itse, jonka jälkeen vastaanotettu kiertosana lähetetään eteenpäin 
> 		seuraavassa yhteydessä. Puuttuva tai 
> vaillinainen kiertosana korvataan edellisellä täydellisesti 
> vastaanotetulla 
> 		kiertosanalla.
> 
> PISTEET:	Jokaisesta täydellisestä yhteydestä saa 10 
> pistettä. Jos vastaanotetussa sanomassa on virhe, niin 
> yhteyden arvo on 5 pistettä vastaanottajalle. Virhe 
> kutsumerkissä mitätöi yhteyden. Yhteydestä vasta-asemaan, 
> joka ei ole lähettänyt lokiaan tarkastettavaksi saa
> 		5 pistettä edellytyksellä, että kyseenä oleva 
> asema löytyy vähintään kymmenestä tarkastukseen saapuneesta lokista.
> 
> HYVITYKSET:	Hyvitysperuste on kuntanumeron ensimmäinen 
> numero (0 - 9). Jokaisesta ensimmäisestä työskennellystä 
> hyvitysyhteydestä saa 40 hyvityspistettä. Maksimi hyvitykset 
> ovat 10+10/80m + 10+10/40m. Hyvitykset lasketaan kummaltakin 
> jaksolta ja kummaltakin taajuusalueelta. Asema jolta ei ole 
> saapunut lokia kelpaa hyvitykseksi jos tämän kutsu esiintyy 
> ko. taajuusalueella vähintään 10:ssä tarkastukseen 
> saapuneessa lokissa.
> 
> PALKINNOT: 	Kunkin luokan parhaat palkitaan pokaalilla. SWL 
> luokan parhaille plakaatti. 
> Haaste Team -kisan palkintona on CCF-Challenge Trophy 
> kaikille kolmelle joukkueen jäsenelle.
> Lisäksi lokinsa lähettäneiden kesken arvotaan perinteinen CQ 
> lehden vuosikerta. jonka maksaa SRAL 
> 
> LOKIT: 	Sähköpostilla lokit lähetetään viimeistään 
> 7.6.2002 osoitteeseen oh6li at sral.fi <mailto:oh6li at sral.fi>. 
> Vastaan jokaiselle lokin lähettäneelle että loki on saapunut 
> perille. Liitetiedostot ovat mielellään .cbr tai .txt 
> tyyppiä. Muut lajit kannattaa lähettää pakattuina .zip 
> tiedostoina. Korput/lerput osoitteella Jukka Klemola, 
> Aarontie 5, 31400 SOMERO.
> Tarkistuslokina käytettävien paperilokien tulee olla SRAL:in 
> yleisellä kilpaloki-formaatilla tehtyjä.
> 
> YLEISTÄ:	SRAL kilpailuohjaaja ei työskentele kilpailussa 
> koska on järjestäjä ja lokien tarkastaja. Sen sijaan hän 
> tarkkailee eri signaaleja läpi kilpailun tehden havaintoja ja 
> raportoinee poikkeamista RA7/2003 kilpailupalstalla.
> 	Osallistuja voidaan hylätä erityisestä 
> epäurheilijamaisuudesta tai signaalin huomattavasta epäpuhtaudesta.
> 	 
> 
> _______________________________________________
> CCF mailing list
> CCF at contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf
> More information about the CCF mailing list