[CCF] Dipoli vs 3 GP

'Zaba' OH1ZAA zaba at dlc.fi
Sun Nov 7 02:45:56 PST 2010


Markku-san, 


Tarkoitus on kirjoittaa seuraavaan PileUP-lehteen vähän asiaa, 
joka sivuaa havaintojasi. Itse asiassa minulla onkin sattumalta 
peräkkäisissä WSPR-blogeissani (linkki alla) keskeiset perusteet 
jo ilmaistuna; haluan niitä vain muokata vähän PileUP-vireeseen. 


WSPR-analyysi koskee kuitenkin vain 14 MHz:n bandia antennien 
suhteen, ja kohinahavainnot enemmän alempia bandeja. Lisäksi 
pääroolin omissa havainnoissani ottaa nimenomaan man-made 
kohina, mutta se suhteutetaan kontrastilla luonnon tuomaan 
taustaan, erityisesti seikassa, että paljonko näitä voidaan ns. 
"peukaloida".


Oletan että sinulla on vahvat syyt olettaa, ettei paikallinen 
häiriötaso ole osasyynä SNR-arvoihin. Tekemättä mitään 
laskelmia, voi kuitenkin yrittää mielessään integroida dipolin 
säteilykuvion kokonaiskohinatehoa, ja tulla intuitiivisesti siihen 
tulokseen, että kohina jää huomattavasti alemmaksi määrätyistä 
suunnista, esim. dipolin langan päiden suuntaan. Näkemättä 
vertikaalien suuntakuviota ei ole syytä tarkempaa arviota 
antaa, mutta ehkä voisi ajatella niin, että jos vertikaali-
ryhmällä on enemmän suhteellista vastaanottoa alemmilla 
lähtökulmilla, niin kaukaisten alueiden QRN (ukkoset yms.) 
kantautuu helpommin integraalin summaksi matalilla lähtö-
kulmilla, kuin suhteellisen alhaalla olevaan dipoliin. Eritoten 
40 metrin korkeudessa oleva dipoli 3.5 MHz:n bandilla leikkaa 
lisäksi laajassa kartiossa suoraan avaruudesta saapuvan kohinan 
pois korkeilla lähtökulmilla, mutta niin tekevät myös vertikaalit. 
Merkittävä tekijä vertailussa on myös 5 dBi:n ero maksimikeilassa 
kahden antennityypin välillä. 


Mielestäni puuttu vielä semmoinen laskentaohjelma, jossa 
antennin suuntakuvion kohinat voisi integroida ottaen huomioon 
luonnon kohinan etenemiset vaihtelevilla keleillä, ja myös taivaan-
kappaleiden sijainnin osuudelta (se piirre erityisesti VHF-käyttöön).


  Cheers/73,   "Zaba"   OH1ZAA / OHoMZAhttp://wsprnet.org/drupal/node/2047

http://wsprnet.org/drupal/node/2209

http://wsprnet.org/drupal/node/1027markku.a.oksanen at kolumbus.fi kirjoitti: 

> Moi
> Täällä OG2A asemalla on kaksi 80 m antenia: 27 m pitkä pyörivä dipoli 40 m korkeudessa ja kolmen GPn vaiheistettu jossa on siinä 6 km radiaaleja, yli sata jokaisen alla.
> Teoria, tarkkaan laskettuna antaa GP-ryhmälle hieman yli 3dBi maksimi gainin tarkoilla maahävioillä (mitattuna GP:n syöttöimpedanssista) ja lyhennyskelojen häviöillä ( GP korkeus on 19 m).  Dipolin vahvistus taas on 8 dBi.  Käytäntö vahvistaa tämän, ero on varsin suuri myös kokeiluissa.
> Toinen seikka johon ei ymmärrys tahdo riittää on se että dipoli on hiljaisempi kuuntelussa, pohjakohina on alhaisempi vaikka asemat tulevat samalla voimakkuudella.
> Tätä en pysty helposti selittämään, en usko että paikalliset häiriölähteet ovat syynä.
> Onko ajatuksia?
> Markku
> OH2RA
> _______________________________________________
> CCF mailing list
> CCF at contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/ccf
> More information about the CCF mailing list