[CCF] CQ WW 2018 säännöistä - Classic

Jukka Klemola jpklemola at gmail.com
Tue Nov 27 16:18:44 EST 2018


Suomeksi:

  B. Single Operator kilpailuluokkien lisämääreet (Overlay):
Single Operator – osallistuja voi lisätä yhden allaolevista lisämääreistä
kirjaamalla CATEGORYOVERLAY rivin Cabrillo lokin alkumäärittelyihin.
Overlay luokat listataan erikseen kilpailun tuloksissa; tulokset lasketaan
All Band luokan mukaisesti; ja Overlay on ryhmitelty Iso teho sekä Pieni
teho (joka sisältää QRP osallistujat).

1. Classic Operator (CLASSIC):
Klassikko –overlay kilpailuluokkaan osallistuja saa käyttää vain yhtä
radiota, ei saa käyttää QSO:jen etsimiseen avusteita ja osallistumisaika on
rajoitettu 24 tuntiin CQ WW kilpailun 48 tunnin kilpailuajasta. – lepoajat
vähintään 60 minuuttia pitkiä joiden aikana ei saa työskennellä QSO:ja.
Mikäli Classic overlay osallistuja työskentelee yli 24 tuntia, ainoastaan
ensimmäiset 24 tuntia lasketaan Classic –tulokseen. Käytettävä radio ei saa
pystyä vastaanottamaan samaan aikaan kun radiolla lähetetään. Single
Operator Assisted –osallistujat eivät voi osallistua Classic -luokkaan.Englanniksi:
B. Single Operator Overlay Categories: Any Single Operator entrant who
meets the requirements may ALSO enter one of the categories shown below by
adding the appropriate CATEGORY-OVERLAY line in the Cabrillo log file
header. Overlay category entries will be listed separately in the results;
scored as All Bands; and grouped by High Power and Low Power (includes QRP).

1. Classic Operator (CLASSIC): The entrant will use only one radio, no QSO
finding assistance, and may operate up to 24 of the 48 hours – off times
are a minimum of 60 minutes during which no QSO is logged. If the log shows
more than 24 hours of operation, only the first 24 hours will be counted
for the overlay score. The one radio must not be able to receive while
transmitting. Single Operator Assisted entries are not eligible for this
category.Tuon tämän esille täällä sähköpostilistalla erikseen että jos osallistuja
työskentelee käyttäen klusteria tai jos osallistuja työskentelee kahdella
radiolla, sellaiset operaatiot eivät kuulu Classic -lisämääreen piiriin.73,
Jukka OH6LI


More information about the CCF mailing list