[OZ-CONTEST] sac logs

Peter Vestergaard jpvest at mail.tele.dk
Fri Sep 26 10:22:40 EDT 2003


Hej alle
Ved indsendelse af logs til SAC kan I hjælpe OH6LI ved at gøre følgende ved
jeres log:

Papirlog: Kun Multi/ Multi stationer skal sende separate logs for hvert bånd
ifølge reglerne. Her er en log i kronoligsk nummerorden en god ting for
logretteren, så send også sådan en med.
Single Opr. der kun sender logs for hvert bånd er med til at forsinke
processen betydeligt, da logretteren skal gendanne en log med fortløbende
serienumre, så venligst undlad dette.

Papirlogs på mere end 50 QSO'er bør converteres til Cabrillo format ved
hjælp af programmet SACMan02.
I kan få det hos mig, eller hente det på www.sk3bg.se/contest/

Logadresse er:
SRAL
PL44
FIN-00441 HELSINKI
FINLAND

E-logs: Her skal der i CBR filen normalt ændres følgende, og det skal stå på
anviste måde, og kun det:
Catagori:
SINGLE-OP ALL HIGH
SINGLE-OP ALL LOW
SINGLE-OP ALL QRP
SINGLE-MULTI
MULTI-MULTI

CONTEST: SAC-CW, eller SAC-SSB

Derudover må der ikke være /M, /MM,  /P eller /QRP efter kaldesignaler i
selve loggen.
Logadresse: <sac.contesting.com>
Hvis I ikke umiddeelbart kan lave en Cabrillofil i jeres logprogram, men en
.SUM og .DAT, så send dem, istedet for at lave en papirlog.

Husk at kontrollere jeres dato og tid, især på ældre PC'er hvor batteriet er
udløber for flere år siden.
Logs med år 2000 er almindeligt forekommende.

I de svenske checkprogrammer har konstruktørerne SM2T og SM3CER valgt disse
udtryk, og afvigelser kan give problemer.
Der er ingen af de logprogrammer, jeg har set logs fra og det er de 15 mest
brugte, der har de rigtige udtryk indbygget, så venligst se efter!
Ovennævnte bliver et stigende problem, da ingen deltager er vklar over
hvilke kriterier et checkprogram er kontrueret efter.
Formidlingen af disse oplysninger, hvis de findes, er et stort problem.
Rettelser til loggen, som en del skriver i kommentarboxen, er i de fleste
tilfælde spildt.
Send en ny rettet log, mærket nr. 2, eller hvad gang det nu er.

Hvis I retter i WORD-XXX, så husk at gemme filen i tekstformat, alternativt
er den i værste fald ubrugelig.

Tja, det var bare et lille udpluk af dårlige erfaringer gennem nu 1 år's
logretning af SAC 2002, men jeg synes godt I kunne få de erfaringer med, hi.
Efter at have prugt 99.99% af tiden på at klargøre logs til vurdering i
checkprogrammet er SAC 2002 er meget tæt på en offentliggørelse.
Om nogen snyder?
Ja, det er helt sikkert, men tiden er brugt forkert og nu er der ikke megen
tid til vurderinger, så det bliver hovedsagligt resultatet af
checkprogrammet, der bliver den endelige resultatliste.
Med ca.1000 logs, skal der aktiveres mindst 20-30 personer, hvis man vil
have resultaterne inden sommerferien, vel at mærke vurderet, ikke bare
klargjort til vurdering.
De første forespørgsler på et resultat kom allerede 1 marts 2002!!

Med håbet om bare normale forhold i weekenden ønskes I en god test.
73 Peter, OZ5WQ
More information about the OZ-Contest mailing list