[OZ-CONTEST] sac logs

contest at roemming.dk contest at roemming.dk
Fri Sep 26 09:19:03 EDT 2003


I forlængelse af Peters log, så kan jeg anbefale, at man retter i sine filer 
med Notesblok / Notebook. Det følger med en hver Windows fra Windows 95 og 
opefter, og det ligger i startmenu, programmer, tilbehør. 

Her kan man kun gemme i tekstformat, dvs. at der kommer ikke en hel masse 
underlige koder med i filen, som logretteren så får grå hår i hovedet af.

Hvis du indrapporterer din log via http://www.hornucopia.com/3830score/ så 
bemærk at sumlisten over modtagne logs har den FORKERTE adresse til 
logmodtager. Peter har meddelt, at det i år er OH6LI, der er modtager, men der 
kan gå et par dage, får det bliver rettet alle steder. Ifølge Peter så skulle 
logs via e-mail nu gå til rette person.

73 Jørgen OZ0J

> Hej alle
> Ved indsendelse af logs til SAC kan I hjælpe OH6LI ved at gøre
følg> ende ved
> jeres log:
> 
> Papirlog: Kun Multi/ Multi stationer skal sende separate logs for hvert
b> ånd
> ifølge reglerne. Her er en log i kronoligsk nummerorden en god ting for
> logretteren, så send også sådan en med.
> Single Opr. der kun sender logs for hvert bånd er med til at forsinke
> processen betydeligt, da logretteren skal gendanne en log med
fortløben> de
> serienumre, så venligst undlad dette.
> 
> Papirlogs på mere end 50 QSO'er bør converteres til Cabrillo format
v> ed
> hjælp af programmet SACMan02.
> I kan få det hos mig, eller hente det på www.sk3bg.se/contest/
> 
> Logadresse er:
> SRAL
> PL44
> FIN-00441 HELSINKI
> FINLAND
> 
> E-logs: Her skal der i CBR filen normalt ændres følgende, og det
skal>  stå på
> anviste måde, og kun det:
> Catagori:
> SINGLE-OP ALL HIGH
> SINGLE-OP ALL LOW
> SINGLE-OP ALL QRP
> SINGLE-MULTI
> MULTI-MULTI
> 
> CONTEST: SAC-CW, eller SAC-SSB
> 
> Derudover må der ikke være /M, /MM,  /P eller /QRP efter
kaldesignale> r i
> selve loggen.
> Logadresse: <sac.contesting.com>
> Hvis I ikke umiddeelbart kan lave en Cabrillofil i jeres logprogram, men
> en
> ..SUM og .DAT, så send dem, istedet for at lave en papirlog.
> 
> Husk at kontrollere jeres dato og tid, især på ældre PC'er hvor
bat> teriet er
> udløber for flere år siden.
> Logs med år 2000 er almindeligt forekommende.
> 
> I de svenske checkprogrammer har konstruktørerne SM2T og SM3CER valgt
d> isse
> udtryk, og afvigelser kan give problemer.
> Der er ingen af de logprogrammer, jeg har set logs fra og det er de 15
me> st
> brugte, der har de rigtige udtryk indbygget, så venligst se efter!
> Ovennævnte bliver et stigende problem, da ingen deltager er vklar over
> hvilke kriterier et checkprogram er kontrueret efter.
> Formidlingen af disse oplysninger, hvis de findes, er et stort problem.
> Rettelser til loggen, som en del skriver i kommentarboxen, er i de fleste
> tilfælde spildt.
> Send en ny rettet log, mærket nr. 2, eller hvad gang det nu er.
> 
> Hvis I retter i WORD-XXX, så husk at gemme filen i tekstformat,
alterna> tivt
> er den i værste fald ubrugelig.
> 
> Tja, det var bare et lille udpluk af dårlige erfaringer gennem nu 1
å> r's
> logretning af SAC 2002, men jeg synes godt I kunne få de erfaringer
med> , hi.
> Efter at have prugt 99.99% af tiden på at klargøre logs til
vurdering>  i
> checkprogrammet er SAC 2002 er meget tæt på en offentliggørelse.
> Om nogen snyder?
> Ja, det er helt sikkert, men tiden er brugt forkert og nu er der ikke
meg> en
> tid til vurderinger, så det bliver hovedsagligt resultatet af
> checkprogrammet, der bliver den endelige resultatliste.
> Med ca.1000 logs, skal der aktiveres mindst 20-30 personer, hvis man vil
> have resultaterne inden sommerferien, vel at mærke vurderet, ikke bare
> klargjort til vurdering.
> De første forespørgsler på et resultat kom allerede 1 marts 2002!!
> 
> Med håbet om bare normale forhold i weekenden ønskes I en god test.
> 73 Peter, OZ5WQ
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> _______________________________________________
> OZ-Contest mailing list
> OZ-Contest at contesting.com
> http://lists.contesting.com/mailman/listinfo/oz-contest
> 


More information about the OZ-Contest mailing list