[CCF] SAC soppa...

Toni Lindén oh2jte@luukku.com
Wed, 9 Oct 2002 18:50:03 +0300 (EEST)


Terve kontestikansa!

Olen mielenkiinnolla seurannut hetkittäin ilmeisen kuumanakin käyvää SAC keskustelua. Ilahduttavaa on ollut havaita että keskusteluun ovat ottaneet osaa niin kontesterit jotka tänäkin vuonna workkivat tuhansia yhteyksiä SAC:ssa ja omakohtaisesti kokivat kontestin hienon tunnelman, kuin myös kontesterit joiden kutsuja ei SAC:n tuloslistoilla ole näkynyt moneen vuoteen...

Tein hieman vertailua EUHFC-kisan lokien tiimoilta. Niille jotka eivät ole ko kisaa workkineet niin kerrottakoon jotta kilpailu käydään elokuun lopulla. Kontestissa eurooppalaiset workkivat toisiaan, kisa kestää 12 tuntia ja pitää sisällään CW, SSB ja MIXED luokat (sis HP & LP).
Tänä vuonna kisaan lähetettiin yhteensä 397 lokia, määrä ei sisällä tarkistuslokeja eikä SWL lokeja koska ko lokien kohdalla ei ollut mainintaa modesta. Lokit jakautuivat seuraavanlaisesti:

CW: 207 lokia, eli 51%
MIXED:115 lokia, eli 29%
SSB: 75 lokia, eli 19%

Voidaan ilmeisesti olettaa että mahdollisen yhdistämisen jälkeen myös SAC lokit noudattaisivat skandinaavien osalta kutakuinkin samansuuntaista jakaumaa.

Mikä tästä sitten olisi seurauksena?
Nykyisessä tilanteessa erittäin monelta skandinaavian asemalta ajetaan sekä CW-, että SSB-osat. Jos CW ja SSB kilpailu yhdistettäisiin, se rajatun suuruinen joukko joka kontestissa kilpailee, hajaantuisi ympäri CW ja SSB alueita. Ja tästä seuraisi se, että bandilla SAC:ta olisi vaikea edes havaita. Ja jos kontestia on bandilla vaikea havaita miksi vasta-asemat ympäri maailmaa edes tulisivat kilpailuun mukaan?

Mikä sitten ihmisen saa osallistumaan kontesteihin?
Syitä on varmasti hyvinkin yksilöllisiä, mutta jonkinlaisena yhdistävänä tekijänä voitanee pitää kilpailuviettiä ja niitä tunnetiloja joita omien tavoitteiden saavuttaminen, tai saavuttamatta jääminen, aiheuttaa. Jo nykyisellään voitosta kilpailevien asemien määrä ei ole suuren suuri. Vielä jos tämä joukko jaetaan kolmen eri moden mukaan niin jokaisella on oma luokkansa ja kaikki voivat olla voittajia. Mutta voittaminen ilman kilpailua ei kai voi olla kenenkään tavoite, vai onko?

Ja mitä tulee samaan aikaan osuvaan RTTY-kontestiin: Vuonna 2000 ko. kontestiin osallistui 8 OH-asemaa, kun niitä samaan aikaan olleeseen SAC:n SSB-osaan osallistui 44. Ja mitä vasta-asemiin tulee vuoden 2000 SAC:n SSB-osaan lokinsa lähetti 405 asemaa (joista 290 ei skandinaavia) kun samaan aikaan järjestettyyn RTTY-maailmanmestaruuskilpailuun lokinsa lähetti 543 asemaa, eli vain 138 asemaa enemmän...

Voiko joku perustella miksi SAC:n CW ja SSB osat pitäisi yhdistää, mielestäni se että tuntuu kivalta ei voi olla syy.

Lopuksi omat kannanottoni keskusteluun:

1) Säilytetään SAC:n ajankohdat ja säännöt juuri niin kuin ne nyt ovat pl kohta 2. 

2) Tutkitaan mahdollisuutta ottaa Baltain maat mukaan kilpailuun, jolloin saadaan useammissa luokissa kovempi kilpailu sekä vasta-asemille enemmän workittavaa.

3) Luovutaan kiertävästä järjestysvuorosta ja

4) Perustetaan ns. SAC Committee joka vastaa lokien tarkistuksesta, tiedotuksesta yms joka vuosi. Ko. organisaatioon edustus kaikista Pohjoismaista.

5) Perustetaan viralliset SAC kotisivut

6) Lanseerataan maailmalle ensimmäisenä kilpailuna reaaliaikainen tulosseuranta, WRTC-tyylisesti

73 de Toni OH2JTE

PS. Laskemissa käytetyt asemamäärät ovat lokinsa lähettäneitä asemia, vertailut osallistujien kesken yms on tehty pääosin vuoden 2000 perustella sillä tämän vuoden tulokset olivat molempien kontestien osalta saatavilla internetistä.

-.-. --.-  -.. .  --- .... ..--- .--- - .
Name:
Toni Lindén, OH2JTE

Adr:
Ohratie 16E218
FIN 01370 Vantaa
Finland

Phone:
+358505867161

E-mail:
oh2jte@sral.fi
.-.-.

............................................................
Maksuton sähköposti aina käytössä http://luukku.com              
Kuukausimaksuton MTV3 Internet-liittymä www.mtv3.fi/liittyma