[CCF] SAC soppa...

Marko Holmavuo marko.holmavuo@dnainternet.net
Wed, 9 Oct 2002 19:17:48 +0300


Hyvänä lisänä SAC:n "kohotuskampanjassa" voisi olla vanhojen lähettämättä
jääneiden awardien / muiden palkintojen lähettäminen scandinavian
ulkopuolisille asemille mikäli niitä vielä on.

73's Marko OH4JFN